Carlo Paganoni

Sportphysiotherapeut

Viviane Bill

Physiotherapeutin

Anna Folkhard

Physiotherapeutin

Nadine Jenal

Physiotherapeutin

Goncagül Erol

Physiotherapeutin

Christine Frey

Physiotherapeutin

Julia Tschudin

Physiotherapeutin

Masseurin

Yuri Furrer

Physiotherapeutin